Pierwsze władze odrodzonego Powiatu Łowickiego.

Od lewej: Mirosław Kret – członek Zarządu, Waldemar Grabowski – w-ce przew. Rady Powiatu,

Paweł Lisowski – członek Zarządu, Julian Nowak – przew. Rady Powiatu, Cezary Dzierżek – starosta,

Jolanta Kępka – w-ce przew. Rady Powiatu, Ryszard Deluga – członek Zarządu,

Mirosław Karcz – w-ce starosta, Bolesław Kowalski – członek Zarządu.

 

Radni Powiatu Łowickiego: 

Marian Bielecki, Adam Bieniek, Eugeniusz Bobrowski, Marek Byzdra, Krzysztof Dąbrowski, Stanisław Felczyński, Andrzej Florczak, Edward Gałaj, Waldemar Grabowski, Tadeusz Jankowski, Jolanta Kępka, Stanisław Kostrzewa, Bolesław Kowalski,  Sylwester Kubiński,  Zbigniew Kuczyński,  Jarosław Kwiatkowski,  Paweł Lisowski, Janusz Ludwiczak, Jan Makowski, Ryszard Malesa, Julian Nowak, Andrzej Pełka, Helena Pełka-Borowicz, Irena Pierzchała, Andrzej Płacheta, Zofia Rogowska Tylman, Robert Sikorski, Mieczysław Szymajda, Dariusz Szymanik, Włodzimierz Traut, Wacław Witwicki, Maciej Wróbel, Jan Znyk, Wacław Żak, Janusz Żurek

 

Miasto Łowicz: Burmistrz Ryszard Budzałek, ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, tel. (046) 837 35 42

Gmina Łowicz: Wójt Andrzej Barylski, ul. Długa 12, 99-400 Łowicz, tel. (046) 837 68 04

Gmina Kiernozia: Wójt Zenon Kazimierczak, ul. Sobocka 1a, 99-412 Kiernozia, tel. (024) 277 22 01

Gmina Bielawy: Wójt Sylwester Kubiński, ul Garbarska 11, 99-423 Bielawy, tel. (046) 838 26 95

Gmina Domaniewice: Wójt Grzegorz Redzisz, ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice, tel. (046) 838 35 22

Gmina Łyszkowice: Wójt Włodzimierz Traut, ul. Gminna 11, 99-420 Łyszkowice, tel. (046) 838 87 78

Gmina Chąśno: Wójt Roman Łaziński, Chąśno 55, 99-413 Chąśno, tel. (046) 838 14 23

Gmina Kocierzew Południowy: Wójt Robert Sikorski, 99-414 Kocierzew Południowy 83, tel. (046) 838 48 25

Gmina Nieborów: Wójt Andrzej Werle, Aleja Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów, tel. (046) 838 56 13

Gmina Zduny: Wójt Jarosław Kwiatkowski, Zduny 1c, 99-440 Zduny, tel. (046) 838 74 26