Łowicz położony jest na Mazowszu w centralnej Polsce na Nizinie   Środkowomazowieckiej,   a  ściślej  na  Równinie Łowicko-Błońskiej.    Miasto  zlokalizowane  jest nad rzeką Bzurą,   dopływem  Wisły; pomiędzy dwoma największymi  miastami Polski: Warszawą (1 godzina jazdy samochodem) i  Łodzią  (pół  godziny  jazdy  samochodem). Położenie w rejonie skrzyżowania głównych dróg i planowanych  autostrad w głównych kierunkach z Europy  zachodniej na wschód oraz ze   Skandynawii  na   południe Europy i ważna magistrala kolejowa   Berlin-Warszawa-Moskwa doskonale  zabezpieczą stałe korzyści miasta, dając jednocześnie pomyślne perspektywy jego rozwoju w wieku XXI.

   
Pod   względem   administracyjnym   Łowicz  należy  do województwa    łódzkiego. 
  Łowicz   jest   stolicą   Ziemi Łowickiej, którą zamieszkuje około 90 tys. ludności, zwanej tradycyjnie     Księżakami    (tj.   mieszkańcami   Księstwa Łowickiego). Księżacy znani są ze swej przedsiębiorczości, 

pracowitości,  gościnności i patriotyzmu.

  

Łowicz czerpie siły żywotne z najdroższej polskiemu sercu tradycji i kultury. Jako jedno z rodziny wolnych i samorządowych miast Europy posiada ogromną dynamikę rozwoju oraz wspaniałe kontakty zagraniczne z miastami na całym świecie.

   
Położenie miasta określają współrzędne geograficzne 52o06' szer. geogr. płn. i 19o56' dł. geogr. wsch. Łowicz oraz najbliższe otoczenie zajmuje dość monotonną równinę o niewielkich deniwelacjach terenu, a wysokości bezwzględne w mieście wahają się od ok. 82 m n.p.m. (koryto Bzury) do ok. 90 m n.p.m. w centrum.

 

Miasto liczy około 32 tysiące mieszkańców t tym prawie 60% ma poniżej 40 lat, zajmuje powierzchnię 23,4 km2, co daje gęstość zaludnienia ok. 1360 mieszk. na 1 km2. Przeważającą część obszaru miasta , tj. ponad 70% jego powierzchni, zajmują użytki rolne (grunty orne, sady, łąki, pastwiska) i tereny leśne.

 

Miasta partnerskie Łowicza: Colditz (Saksonia), Soleczniki (Litwa), Cheektowaga (USA) uważają Łowicz za "miasto modelowe" przemian demokratycznych i wolnorynkowych w Polsce.

 

 

Misja władz samorządowych zawarta jest w strategii rozwoju miasta 

opracowanej w 2000 roku.

 

Łowicz - miasto rozwinięte gospodarczo, kultywujące własną tradycję, realizujące ideę samorządności. 

Strategia Określa trzy kierunki rozwoju:

 

        I. Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego miasta

       II. Poprawienie warunków życia mieszkańców

      III. Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta

 

 

Poszczególne cele wraz z programami i zadaniami omówione zostały szczegółowo na stronie Urzędu Miasta