Telefony Alarmowe - Pogotowia - Łowicz 
Nazwa

Telefon

Pogotowie Ratunkowe

  999

Straż Pożarna

  998

Policja

  997

Gaz butlowy

  837 16 16, 837 26 74

  837 66 08, 837 41 02

  837 30 30, 837 42 40

  837 72 72, 837 20 37

  837 47 77

Lecznica dla zwierząt   ul. Starościńska 5

ul. Chełmońskaiego

  837 52 48

  837 35 24

Pogotowie Energetyczne

  837 36 05

Pogotowie Energetyki Cieplnej

  837 59 16

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

  837 40 99 (do 15.00)

  837 35 32 (po 15.00)

Pogotowie Gazowe

  837 41 02

Pomoc Drogowa

  837 26 26

Telefon informacyjno-problemowy dla osób mających problem alkoholowy 

poradnia

  837 66 92

  837 36 51

Warsztat konserwatorski ŁSM

  837 65 58

Zakład pogrzebowy

  837 53 85

  837 56 45

  837 52 21

  

Telefony Informacyjne - Łowicz
Nazwa

Telefon

Bezpłatna Informacja Gospodarcza

  94 34

Informacja o numerach zamiejscowych

  912

Informacja o numerach lokalnych

  913

Informacja o numerach międzynarodowych

  93 10

Telegramy (nadawanie)

  905

Rozmowy międzymiastowe

  900

Naprawa telefonów

  92 24

Informacja i Reklama Rachunków Telefonicznych

  956

Informacja MZK

  837 36 23

Informacja PKP

  837 63 11

Informacja PKS

  837 42 24

Policyjny Telefon Zaufania

  837 80 00

Telefony Informacyjne - Głowno 
Nazwa

Telefon

Informacja PKP

  719 10 17

Informacja PKS

  631 97 06

Naprawa telefonów

  96 96

Naprawa telefonów publicznych

  980

  

Telefoniczne Automaty Informacyjne
Nazwa

Telefon

Zegarynka

  92 26

Horoskopy

  92 27

Bajki

  92 28

  

Urzędy i Instytucje - Łowicz
Nazwa Adres

Telefon

Agencja Celna

ul. Armii Krajowej 98

837 82 93

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział 

w Łowiczu

ul. 3-go Maja 1

837 39 86

Dworzec PKP Łowicz Główny ul. Dworcowa

830 93 27

Dworzec PKP Łowicz Przedmieście ul. Kaliska 40

837 93 42

Dworzec PKS ul. 3-go Maja

837 42 24

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kaliska 6b

837 41 55

Miejski Zakład Komunikacji ul. Armii Krajowej 2b

837 36 23

Lecznica dla Zwierząt

ul. Chełmońskiego 31

ul. Starościńska 56

837 35 24

837 52 48

Poczta Polska ul. 3-go Maja 13

837 40 03

Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej ul. Seminaryjna 4a

837 69 29

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Starościńska 2

837 03 47

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Weterynaryjnego ul. Starościńska 5a

837 55 78

Powiatowy Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny ul. Podrzeczna 24

837 38 20

Powiatowy Urząd Pracy ul. Stanisławskiego 28

837 04 20

Prokuratura Rejonowa ul. Nowa 5

837 51 18

Rejonowa Komenda Policji ul. Bonifraterska 6

837 34 80

Sąd Rejonowy ul. Kaliska 5

837 38 18

Starostwo Powiatowe ul. Stanisławskiego 30

837 59 02

Telekomunikacja Polska S.A. ul. 3-go Maja 13

837 69 39

Urząd Gminy ul. Długa 12

837 32 27

Urząd Miejski  Stary Rynek 1

837 35 41

Urząd Skarbowy ul. Chełmońskiego 2

837 65 05

Urząd Stany cywilnego Stary Rynek

837 34 81

Zakład Energetyczny ul. Mostowa

837 36 08

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Kaliska 22

837 48 61

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Armii Krajowej 2a

837 60 63

Zakład Obsługi Przedszkoli  

837 57 72

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Kaliska 6

837 69 09

Zakład Usług Komunalnych ul. Armii Krajowej 2b

837 36 62

  

Urzędy i Instytucje - Głowno
Nazwa Adres

Telefon

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu  

  719 20 76

Powszechny Zakład Ubezpieczeń  

  719 23 77

Urząd Miejski ul. Młynarska

ul. Dworska

  719 11 51

  719 11 29

Urząd Gminy Głowno  

  719 20 81

Urząd Skarbowy  

  719 19 01

 

Urzędy i Instytucje - Stryków
Nazwa Adres

Telefon

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu  

  719 84 22

Powszechny Zakład Ubezpieczeń  

  719 80 53

Urząd Miejski  

  719 80 02

Urząd Gminy  

  719 81 49

KRUS  

  719 95 15

Biura Podróży - Łowicz
Nazwa Adres

Telefon

Biuro Turystyczne "Lena" Stary Rynek 9

  837 35 08

Biuro Turystyczne "Relax" ul. 3-go Maja 12

  837 84 87

Polskie Biuro Podróży "Orbis" Stary Rynek 12

  837 67 29

  837 68 80

   

Taxi
Nazwa  Miasto

Telefon

Bagażowe Łowicz

  837 35 28

Osobowe TAXI Łowicz Łowicz

  837 34 01

Osobowe Głowno

  719 10 14

Osobowe Stryków

  719 81 35