Telefony Alarmowe - Pogotowia - Łowicz 
Nazwa

Telefon

Pogotowie Ratunkowe

  999

Straż Pożarna

  998

Policja

  997

Gaz butlowy

 

 

 

 

Lecznica dla zwierząt   ul. Starościńska 5

ul. Chełmońskaiego

 

 

Pogotowie Energetyczne

 

Pogotowie Energetyki Cieplnej

 

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

 

 

Pogotowie Gazowe

 

Pomoc Drogowa

 

Telefon informacyjno-problemowy dla osób mających problem alkoholowy 

poradnia

 

 

Warsztat konserwatorski ŁSM

 

Zakład pogrzebowy

 

 

 

  

Telefony Informacyjne - Łowicz
Nazwa

Telefon

Bezpłatna Informacja Gospodarcza

 

Informacja o numerach zamiejscowych

 

Informacja o numerach lokalnych

 

Informacja o numerach międzynarodowych

 

Telegramy (nadawanie)

 

Rozmowy międzymiastowe

 

Naprawa telefonów

 

Informacja i Reklama Rachunków Telefonicznych

 

Informacja MZK

 

Informacja PKP

 

Informacja PKS

 

Policyjny Telefon Zaufania

 

Telefony Informacyjne - Głowno 
Nazwa

Telefon

Informacja PKP

 

Informacja PKS

 

Naprawa telefonów

 

Naprawa telefonów publicznych

 

  

Telefoniczne Automaty Informacyjne
Nazwa

Telefon

Zegarynka

 

Horoskopy

 

Bajki

 

  

Urzędy i Instytucje - Łowicz
Nazwa Adres

Telefon

Agencja Celna

ul. Armii Krajowej 98

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział 

w Łowiczu

ul. 3-go Maja 1

Dworzec PKP Łowicz Główny ul. Dworcowa

Dworzec PKP Łowicz Przedmieście ul. Kaliska 40

Dworzec PKS ul. 3-go Maja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kaliska 6b

Miejski Zakład Komunikacji ul. Armii Krajowej 2b

Lecznica dla Zwierząt

ul. Chełmońskiego 31

ul. Starościńska 56

Poczta Polska ul. 3-go Maja 13

Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej ul. Seminaryjna 4a

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Starościńska 2

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Weterynaryjnego ul. Starościńska 5a

Powiatowy Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny ul. Podrzeczna 24

Powiatowy Urząd Pracy ul. Stanisławskiego 28

Prokuratura Rejonowa ul. Nowa 5

Rejonowa Komenda Policji ul. Bonifraterska 6

Sąd Rejonowy ul. Kaliska 5

Starostwo Powiatowe ul. Stanisławskiego 30

Telekomunikacja Polska S.A. ul. 3-go Maja 13

Urząd Gminy ul. Długa 12

Urząd Miejski  Stary Rynek 1

Urząd Skarbowy ul. Chełmońskiego 2

Urząd Stany cywilnego Stary Rynek

Zakład Energetyczny ul. Mostowa

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Kaliska 22

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Armii Krajowej 2a

Zakład Obsługi Przedszkoli  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Kaliska 6

Zakład Usług Komunalnych ul. Armii Krajowej 2b

  

Urzędy i Instytucje - Głowno
Nazwa Adres

Telefon

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu  

 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń  

 

Urząd Miejski ul. Młynarska

ul. Dworska

 

 

Urząd Gminy Głowno  

 

Urząd Skarbowy  

 

 

Urzędy i Instytucje - Stryków
Nazwa Adres

Telefon

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu  

 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń  

 

Urząd Miejski  

 

Urząd Gminy  

 

KRUS  

 

Biura Podróży - Łowicz
Nazwa Adres

Telefon

Biuro Turystyczne "Lena" Stary Rynek 9

 

Biuro Turystyczne "Relax" ul. 3-go Maja 12

 

Polskie Biuro Podróży "Orbis" Stary Rynek 12

 

 

   

Taxi
Nazwa  Miasto

Telefon

Bagażowe Łowicz

 

Osobowe TAXI Łowicz Łowicz

 

Osobowe Głowno

 

Osobowe Stryków