Zespół Pieśni i Tańca "Blichowiacy" z Łowicza

Zespół Folklorystyczny "Łowiczak" 

http://www.smelcom.lowicz.pl/lowiczak 

Kapela Ludowa - "Młodzież Blichowska"

Łowicka Kapela Ludowa - Stefana Winnickiego

Zespół "Łowiczanie" Stowarzyszenia Regionalnego

Wsi Urzecze

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca "Koderki" z Łowicza

Zespół Pieśni i Tańca "Kalina" z Domaniewic

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Boczki Chełmońskie"

działający przy GOK w Kocierzewie Płd.

Zespół Pieśni Ludowej "Kiernozianie"

Dziecięcy Zespół Ludowy działający przy GOK

w Kocierzewie Płd.

Kapela Ludowa - Andrzeja Szymańskiego

Kapela Ludowa z Kiernozi